Boğaziçi Mensupları Tüketim Kooperatifi (BÜKOOP), Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs’te küçük üreticiden tüketiciye aracısız olarak, sağlıklı, adil gıdayı, uygun fiyatla ulaştırmayı hedefleyen bir tüketim kooperatifi. Kar amacı gütmeyen ve sadece gönüllü emeğiyle organize olan bir yapıya sahip.

Baraka adını verdiğimiz satış alanımız hafta içi her gün 13:00-13:30 ve 17:00-17:30 arasında gönüllü nöbetçilerimiz sayesinde açık. Her ayın ilk cumartesisi ise Uzun Cumartesi etkinliğimizde BÜKOOP Baraka 11:30-14:30 arası açık.

BÜKOOP Baraka ürün satışının ve depolamasının yapıldığı bir alan, ama aynı zamanda da tüketiciler ile üreticiler arasında bilginin ilk elden paylaşıldığı, ürünler ve üretim süreçleriyle ilgili soruların sorulduğu, yanıtların beraberce arandığı bir kamusal mekan.

Amacımız, BÜKOOP benzeri tüketim kooperatifi modelinin mahallelerde ve iş yerlerinde gerçekleştirilebileceğine ilişkin ilham vermek, yeni tüketim kooperatiflerinin kurulmasını sağlayarak gıda, tarım ve hayvancılıkta hem küçük üreticinin hem de tüketicinin yaşadığı büyük sıkıntılara çözümler sunmaya çalışmak. Bir yandan da sağlıklı, kimyasalsız ürünlerin sadece yüksek gelirli gruplar tarafından tüketilebileceği anlayışını sorgulayarak, adil gıdanın tüm gelir gruplarına erişilebilir olmasını sağlamak. Tarla ziyaretleri ve üretici söyleşileri ile tüketici ile üretici arasında güvene dayalı uzun soluklu ilişkiler tesis etmek.